3D-Drone-final

50 nye huse i Kildebjerg Ry Midtfase

I løbet af 2021 påbegynder Vesterbo Huse byggeriet af knap 50 attraktive og spændende boliger på Kildebjerg Bakkevej.

Når byggeriet står færdigt, vil der være boliger til både salg og udlejning. Dog vil det overvejende være til salg, og salgsprocessen bliver varetaget af EDC Skanderborg-Ry.

Vesterbo Huse har lavet hjemmesiden www.kildebjergbakkevej.dk. Her vil man kunne følge byggeriet, finde informationer og se visualiseringer af både de forskellige huse og det overordnede byggeprojekt, som det er planlagt og projekteret allerede nu. Desuden har interesserede kunder mulighed for at reservere det ønskede hus på hjemmesiden, hvor der allerede nu er stor interesse.

Vesterbo Huse forventer at påbegynde byggeriet i foråret 21. Byggeriet forventes færdigt hen mod slutningen af 2022.