Pension Danmark

Aflysning af 3. dialogmøde

PensionDanmark har besluttet af flytte det planlagte 3. dialogmøde den 5. september. De skriver:

Det planlagte dialogmøde den 5. september i Ry Hallerne aflyses, og vi vender tilbage med en ny dato.
Vi har besluttet, at de mange gode input fra dialogmøder og workshops fortjener endnu mere grundig bearbejdelse, så de integreres i den bedst mulige skitse til en kommende bebyggelse i Kildebjerg Ry. Vi arbejder derfor videre sammen med rådgivere på at tegne og udvikle skitserne til en god og bæredygtig bebyggelse i Kildebjerg Ry, som bliver til glæde for både de kommende beboere og for området generelt.

Vi vender hurtigst muligt tilbage med en ny dato, hvor vi håber, I vil komme og se og debattere skitserne. Den nye dato bliver meldt ud på www.rylivsstilsboliger.dk og sendes direkte til alle, der er tilmeldt interesselisten.

Den nye dato vil også blive annonceret her og på Kildebjerg Rys facebookside.