Bag om Kildebjerg Ry

Kildebjerg Ry er et unikt byområde med rum til alle livets aspekter. Vi skaber rammerne for det gode sted at bo og arbejde, hvor fritid og natur er en naturlig integreret del af hverdagen. Helt fra begyndelsen har det været vigtigt for os i Kildebjerg Ry, at alle vores fire fokuspunkter, erhverv, bolig, fritid og natur er blevet udviklet sideløbende. Det har skabt et samlet område, som allerede fra de første beboere flyttede ind, har haft et rart område at være i.

Udviklingsselskabet Kildebjerg Ry A/S varetager udviklingen af byområdet Kildebjerg Ry. Kildebjerg Ry A/S ejes ligeligt af Skanderborg Kommune og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.