Baggrund

Kildebjerg Ry er et unikt byområde med rum til alle livets aspekter. Vi skaber rammerne for det gode sted at bo og arbejde, hvor fritid og natur er en naturlig integreret del af hverdagen. Helt fra begyndelsen har det været vigtigt for os i Kildebjerg Ry, at alle vores fire fokuspunkter, erhverv, bolig, fritid og natur er blevet udviklet sideløbende. Det har skabt et samlet område, som allerede fra de første beboere flyttede ind, har haft et rart område at være i.

Kildebjerg Ry blev i marts 2007 kåret til et af Danmarks 10 “hotspots” af magasinet Penge & Privatøkonomi. Det passer godt på den vision og udvikling, der er i Kildebjerg Ry. Kildebjerg Ry er et unikt byområde med rum til alle livets aspekter. Vi skaber rammerne for det gode sted at bo og arbejde, hvor fritid og natur er en naturlig integreret del af hverdagen. Helt fra begyndelsen har det været vigtigt for os i Kildebjerg Ry, at alle vores fire fokuspunkter, erhverv, bolig, fritid og natur er blevet udviklet sideløbende.

Kildebjerg Ry området har et langt udviklingsperspektiv
• 2000: Ideerne og visioner blev udviklet.
• 2010: Der er bygget omkring 50 parcelhuse og 28 lejligheder (3 boligblokke).
• 2012: 53 lavenergihuse bygges af Østjysk Boligadministration.
• 2014: Flere parcelhuse på vej.
Hele projektet med boliger forventes realiseret omkring år 2025. Fuldt udbygget får Kildebjerg Ry i alt ca. 150 parcelhuse og 500 række- og etageboliger.

Herunder kan du se vores tegning over, hvordan vi regner med, hele området kommer til at se ud, når det er fuldt udbygget. Du kan hente tegningen som pdf i boksen til højre.

Kildebjerg Ry kort

De forskellige faser

Vestfasen

På bakken i Vestfasen er det første boligområde nu etableret. Indtil nu er der bygget omkring 150 parcelhuse, rækkehuse og lejligheder. De boliger, vi ser i Kildebjerg Ry i dag, er bare begyndelsen på et meget større boligområde, fortæller direktør i Kildebjerg Ry A/S, Jens Mastrup.
Helt fra starten var det ideen at skabe et spændende boligområde med variation og forskellige byggestile.

For at undgå et rodet indtryk er det arkitektonisk delt op i tre områder:
• område til kubistiske villaer – incl. lille etagebyggeri med 28 lejligheder
• område er mere traditionelle villaer med sadeltag
• område med træhuse

 

Midtfasen

Planen er at der inden for de næste år skal bygges 220 kubistiske huse i Midtfasen. Hele fasen udvikles af Lasse Larsen Byg. Du kan læse meget mere om projektet her.
Byggestilen her vil hente inspirationer fra sydlandske landsbyer, som vokser op på toppen af bakketoppen.
Der vil blive bygget 1- etages villaer, 2-etagers rækkehuse og 3- etagers punkthuse med en flot udsigt til Himmelbjerget, Søhøjlandet og golfbanen.

Østfasen

Østfasen kommer til at bestå af en blanding af parcelhuse og tæt lav bebyggelse. Der er fuldt gang i anlægsarbejde og byggeri og de første er flyttet ind. Du kan se, hvilke grunde, vi har til salg og hvilke, der allerede er solgt her.

Erhverv

“Vi arbejder fortsat på udviklingen af erhvervslivet i Kildebjerg Ry. Den gode nyhed er, at Kildebjerg og Ry efterhånden kommer til at hænge mere og mere sammen, altså at Kildebjerg Ry ikke længere opfattes som et vedhæng til byen, men som en aktiv del af byen. Det har stor betydning, også for udviklingen af hele området.” siger direktør i Kildebjerg Ry A/S, Jens Mastrup. Med det nye sundhedshus, som Ry Fysioterapi er ved at bygge skulle der gerne komme gang i andre projekter i erhvervsdelen af Kildebjerg Ry. Du kan læse mere om Sundhedshuset og erhvervslivet i Kildebjerg Ry her.

Herunder kan du se nogle af de første visualiseringer af Vestfasen med erhvervsbyggeri, boligområde og golfbane side om side:

Kildebjerg Ry visualisering
Kildebjerg Ry visualisering
Kildebjerg Ry visualisering
Kildebjerg Ry visualisering vestfasen med udsigt til golfbanen
Kildebjerg Ry visualisering
Kildebjerg Ry visualisering
Kildebjerg Ry visualisering
Kildebjerg Ry, Østjysk Bolig visualisering af havefacader fra sø
Epco visualisering af Kildebjerg Ry