Historier fra Kildebjerg Ry

Arkæologiske fund i Kildebjerg Ry

Kildebjerg Ry har siden tidernes morgen haft en god beliggenhed til beboelse. Det vidner de mange arkæologiske fund i området om.
Skanderborg Museum har foretaget en række arkæologiske undersøgelser i området. Udgravningerne startede i efteråret 2004 og fortsætter over en årrække i takt med, at arbejdet med byområdet skrider frem. Foreløbig er der gjort spændende fund af bopladser og bebyggelse fra yngre stenalder og frem til yngre romersk jernalder. Der er blandt andet fundet huse, gruber og flintredskaber fra yngre stenalder og flere huse, brønde og affaldsgruber fra bronzealderen, ligesom der er fundet mange større eller mindre bygninger fra jernalderen.
Skanderborg Museum har udarbejdet rapporter om de spændende fund. Se i boksen til højre for rekvirering af Skanderborg Museums rapporter.

Herunder kan du se nogle af de effekter, arkæologerne har fundet i jorden i Kildebjerg Ry. Foto: Skanderborg Museum

Arkæologiske udgravninger
Arkæologi Illustration15
Arkæologi Illustration14
arkæologi Illustration11
Arkæologi Illustration8
Arkæologi Illustration5
Arkæologi Illustration4

Kildebjerg Ry-lampen

En gadelampe skal ikke råbe for højt og konkurrere med naturen. Den skal diskret være med til at danne rammerne for byområdet, så den integreres naturligt i gadebilledet og tilføjer en ekstra arkitektonisk dimension til byrummet. Sådan siger Anne Qvist, som har designet gadelamperne til Kildebjerg Ry. Designmanageren fra Arkitema har taget udgangspunkt i en klassisk cylinderform og skabt en gadelampe, som på samme tid understreger Kildebjerg Rys unikke arkitektur og står i kontrast til den omgivende natur.

Design som profil

Kildebjerg Ry har ønsket en gennemgående designprofil, der kan kæde Kildebjerg sammen med det øvrige Ry. Og det er spændende for arkitekter og designere at samarbejde med folk, der har en stor bevidsthed om, hvad godt design er, mener Anne Quist. Sammen med teamet fra Arkitema arbejder hun ofte med design af lys – både inde og ude.

Fra idé til færdigt produkt

Anne Quist synes, at det svært at sætte tid på udviklingsforløbet, men fra første idé/skitse til den første lampe kunne sættes op i Kildebjerg gik der cirka 1 år. Det er faktisk kort tid, men i dette tilfælde hvor Kildebjerg Ry stod klar som modtager af produktet har Arkitema kunnet komprimere processen, fortæller Anne Quist.

Herunder kan du se flere billeder af Kildebjerg Rylampen

Kildebjerglampen
Kildebjerglampen
Kildebjerglampen
Kildebjerglampen
Kildebjerg Ry snelandskab