østfasen indlæg

Grunde til salg

I Østfasen planlægges 100 parcelhusgrunde samt 2 storparceller med tæt-lav-bebyggelse. De første huse er bygget og beboerne flyttet ind. Du er meget velkommen til at kontakte home Ry for en uforpligtende snak og fremvisning i området. Du kan få fat i home via boksen til højre.

Grundtyper

I Kildebjerg Rys Østfase er terrænet terrasseret, så alle grunde får den bedst mulige udsigt, bl.a. ud mod Søhøjlandet og Himmelbjerget. Der er i lokalplanen også lavet bestemmelser om byggefelter på hver grund, som skal sikre, at husene så vidt muligt ligger forskudt for hinanden og derfor også sikrer den bedst mulige udsigt. For at understøtte terrasseringen kan man på søsiden af Ryttervænget og Dyrevogtervænget bygge i to plan ud mod søen og ét plan ud mod vejen. På grundene på syd/østsiden af Ryttervænget og Dyrevogtervænget må man bygge i ét plan, og på de øvrige grunde må man bygge i to plan.

Grundpriser fra 1.095.000 kr.

Grundene er klar til at blive bebygget.

Her kan du se, hvilke grunde, der allerede er solgt:

Solgte grunde med sandemandsvænget aug 21