Luftfoto Østfasen juni 2015
Luftfotos Østfasen juni 2015
Arkæologiske udgravninger i Østfasen september 2015
Arkæologiske udgravninger i Østfasen september 2015, ragekniv fra gravplads fra ældre romersk jernalder (ca. år 1-375 e.kr.)
Arkæologiske udgravninger i Østfasen september 2015, omrids af større gårdsanlæg fra ældre romersk jernalder (ca. år 1-375 e.kr.)
Arkæologiske udgravninger i Østfasen september 2015, markering af fund

Lokalplan og andre planer for området

Kildebjerg Ry er et 20-årigt projekt, som i tre større faser udstykker boligområder. I sommeren 2015, 10 år efter projektets start, var første fase, Vestfasen, udsolgt. I løbet af foråret 2015 blev der indgået aftale med Lasse Larsen Byg om at udvikle hele den næste fase, Midtfasen. I den sidste fase, Østfasen, blev lokalplanen vedtaget i december 2015. Du kan hente lokalplanen for Østfasen i boksen til højre.

Østfasen i Kildebjerg Ry ligger i et naturligt terrasseret åbent land tæt på landsbyen Firgårde. De arkæologiske udgravninger på stedet har afsløret, at der siden stenalderen har boet mennesker lige her. Stedet ligger højt og derfor godt, med udsigt til både Himmelbjerget og Ejer bjerge og med skoven og søen som naturens spisekammer lige i baghaven.

Udsigten er stadig et af de største plusser ved Østfasen i dag. Golfbanen som støder op Østfasen på to sider er et andet stort plus. De oplyste stier, som dels fører helt ind til Ry centrum og dels giver mange ruter rundt i Kildebjerg Ry er et tredje.

Tæt på Østfasen bygges Midtfasen også op i de kommende år. Lasse Larsen Byg, Vesterbo Huse og Kaj Ove Madsen udvikler hele området, der ligger som en dansk udgave af den sydlandske landsby på en bjergskråning. Du kan læse mere om projektet i Midtfasen på projektets egen hjemmeside her.

I efteråret 2015 var der gang i de arkæologiske udgravninger i Østfasen. Du kan se billeder fra udgravningerne i galleriet øverst på siden. Du kan også læse mere om arkæologien i Kildebjerg Ry her.