bronzealdergravhøj 21

Kildebjergkvinden

I efteråret 2020 begyndte arkæologerne fra Museum Skanderborg den sidste del af efterhånden 16 års udgravninger i Kildebjerg Ry. Turen var kommet til en overpløjet gravhøj i Midtfasen. Her fandt de til deres store overraskelse en flot stensætning, som indeholdt en bulkistebegravelse af en kvinde med fornemme bronzegaver fra den ældre bronzealder.
– Det er kun bevaringsforholdene, der adskiller »Kildebjergkvinden« fra den berømte Egtvedpige. I modsætning til Egtvedpigen er alt det organiske materiale gået til i graven på Kildebjerg, men ellers er de to grave næsten identiske, siger leder af Skanderborg Museums arkæologiske afdeling, Ejvind Hertz.

Læs mere om det fantastiske fund hos Museum Skanderborg