Beboerzonen Kildehaven

Med Beboerzonen har Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest skabt et samlingssted for Kildebjerg Rys beboere, kaldet Kildehaven. Også børnehaven Kildebjerg Børnehus, Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter eller andre, der er på tur i området, kan benytte Kildehaven.

For at opbygge et socialt sammenhold i området har Grundejerforeningen arrangeret nogle tilbagevendende aktiviteter som fastelavnsfest og Sankt Hans. Disse aktiviteter sker dog kun få gange om året, så beboerne har manglet et sted, hvor de kan mødes i dagligdagen og skabe et fællesskab i Kildebjerg Ry.

Arbejdsgruppens vision for Kildehaven er, at den bliver ”Hjertet i Kildebjerg Ry”, hvor man:
• mødes og lærer hinanden at kende i området
• har mulighed for mange forskellige fysiske udfoldelser for alle aldersgrupper
• sidder i skønne omgivelser og får en snak (i de indrettede ”gryder” med bord/bænkesæt omkranset af beplantning)
• kan styrke børnenes trafiksikkerhed ved at lave en ”cykelbane” rundt i området, hvor de kan øve sig i at blive trafiksikre.

For at realisere denne vision skal Kildehaven kunne tilbyde et bredt spektrum af sociale og fysiske udfoldelsesmuligheder, som appellerer til alle aldersgrupper, så den bliver det naturlige samlingspunkt.

Derfor er visionen, at Kildehaven på sigt skal indeholde:
• Multibane
• Petanquebane
• Tarzanbane
• Småbørnslegeplads
• Bord/bænkesæt
• Cykelbane
• Sandbane
• Stort græsareal

Det vil give mulighed for sociale og fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper, så Kildehaven kan blive det fælles samlingssted i området.

Kildehaven vil selvfølgelig komme alle beboere på Kildebjerg til glæde, men også børnehaven Kildebjerg, som har givet inspiration og sparring af i forhold til indretningen, har udtrykt stor interesse i at bruge de nye faciliteter til deres børnegrupper. Der har endvidere været positiv respons fra Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter, som også kunne tænke sig at benytte faciliteterne til deres beboere, da de i forvejen benytter stiområdet omkring Kildebjerg Ry til gåture. Der er også en forventning om, at multibanen vil kunne tiltrække folk fra Ry by, ligesom eksempelvis Bålhytten gør.