Ry visualisering 1

Vær med til at forme fællesskabet i Balancen

PensionDanmark og Realdania imødekommer en stigende efterspørgsel efter boliger målrettet 50+, med optimale rammer for et stærkt fællesskab og med vægt på kvalitet samt bæredygtighed.

PensionDanmark udvikler i den forbindelse 33 livsstilsboliger 50+ i naturskønne Kildebjerg Ry ved Skanderborg, med plads til mangfoldighed og i en åben dialogproces med borgerne i Ry.
De kommende beboer er inddraget helt fra begyndelsen, i en forventning om at de kan bidrage med ideer og behov til de nye bæredygtige boliger.

Boligfællesskabet er kaldt Balancen og er tænkt til både singler og par over 50 år, der er uden hjemmeboende børn.

Der er stadig mulighed for at få en lejlighed og være med, når de kommende beboere frem mod indflytningen går i gang med at forme fællesskabet.

De kommende beboere vil forud for indflytning indgå i en beboerproces og arbejde på, hvordan der kan skabes en god hverdag med plads til både at være sammen og være sig selv. Her etableres en beboerforening, hvor man sammen fastlægger husorden, indretning af de fælles faciliteter og hvordan man vil konkretisere værdigrundlaget om at bo og leve bæredygtigt.

Bæredygtighed er i centrum og er et af omdrejningspunkterne for bebyggelsen. Det omfatter bl.a. at boligerne bliver bæredygtighedscertificeret efter DGNB ordningen i kategorien Guld, som har til formål at øge den generelle kvalitet af ejendommen. Boligerne bliver delvist bygget i træ og genbrugsmaterialer for at opnå lav CO2 udledning og et sundt og naturligt byggeri.

Hvis man er interesseret i en lejlighed i Balancen, eller bare vil vide mere om byggeriet, kan man læse mere på www.rylivsstilsboliger.dk eller ringe til DEAS, der forestår udlejningen, på 7030 2202.