Arkæologi

Kildebjerg Ry har siden tidernes morgen haft en god beliggenhed til beboelse. Det vidner de mange arkæologiske fund i området om. Én forklaring er udsigten. I dag tiltrækker den gode udsigt over Ejer Bjerge med Ejer Bavnehøj og ud mod Søhøjlandet og Himmelbjerget os rent æstetisk. I ’gamle dage’ var udsigten ikke bare til glæde, men også et værn mod fjender. At bo på en bakketop med udsyn til alle sider var bestemt at foretrække. Derudover er der kun lille afstand til søen med mulighed for at fiske ligesom skoven med træ og jagtmulighed også er tæt på.

’Området i Kildebjerg Ry er meget spændende. Vi kan se på udgravningerne, at her har ligget huse og gårdsanlæg i mange generationer helt fra bondestenalderen, altså omkring år 4000-1700 f.Kr., gennem bronzealderen fra 1700-500 f.Kr. og særligt jernalderen fra 500 f.Kr.-750 e.Kr. er vel repræsenteret. Det er meget specielt at finde elementer fra så mange perioder samlet på ét område og det tyder på, at det altid har været et attraktivt område at bosætte sig’, siger Merethe Schifter Bagge, udgravningsleder fra Skanderborg Museum.

Vi har fundet både gårdsanlæg med flere beboelser, men også nogle gravpladser er dukket op. ’Det er altid spændende, når vi finder gravpladser, fordi der ofte dukker gravgaver eller personlige ejendele, som den døde skulle have med på sin sidste rejse, op. Det giver et helt særligt øjebliksbillede af et menneske, som levede for måske 1000 år siden og giver os et vigtigt indblik i datidens samfund.’ siger Merethe Schifter Bagge.

Skanderborg Museum har foretaget en lang række arkæologiske undersøgelser i området. Udgravningerne startede i efteråret 2004 og fortsætter over en årrække i takt med, at arbejdet med byområdet skrider frem. Foreløbig er der gjort spændende fund af bopladser og bebyggelse fra yngre stenalder og frem til yngre romersk jernalder. Der er blandt andet fundet huse, gruber og flintredskaber fra yngre stenalder og flere huse, brønde og affaldsgruber fra bronzealderen, ligesom der er fundet mange større eller mindre bygninger fra jernalderen.

Skanderborg Museum har udarbejdet rapporter om de spændende fund. Se i boksen til højre for rekvirering af Skanderborg Museums rapporter.

Herunder kan du se nogle af de effekter, arkæologerne har fundet i jorden i Kildebjerg Ry. Foto: Skanderborg Museum

Arkæologi 1
Arkæologi 2
Arkæologi 3
Arkæologi 4
Arkæologi 5
Arkæologi 6
Arkæologi 7
Arkæologi 8
Arkæologi 9
Arkæologiske udgravninger i Østfasen september 2015, ragekniv fra gravplads fra ældre romersk jernalder (ca. år 1-375 e.kr.)
Arkæologiske udgravninger, søgegrøfter i Østfasen, oktober 2014